کابوس‌های فرامدرن رضا کاظمی

ISBN: 9789642131570

Published:

Paperback

80 pages


Description

کابوس‌های فرامدرن  by  رضا کاظمی

کابوس‌های فرامدرن by رضا کاظمی
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 80 pages | ISBN: 9789642131570 | 8.39 Mb

میروم روی یکی از نیمکتها مینشینم. برای کتاب و مجله نمینشینم یا برای فکرهایی که تهنشین شوند و عابران بیایند و بروند و ماشینهایی که همیشه میآیند و میروند. همیشه که دروغ است، خودم شبهای زیادی دیدهام هیچ ماشینی نبود توی این خیابان یا توی خیلی از خیابانهاMoreمی‌روم روی یکی از نیمکت‌ها می‌نشینم. برای کتاب و مجله نمی‌نشینم یا برای فکرهایی که ته‌نشین شوند و عابران بیایند و بروند و ماشین‌هایی که همیشه می‌آیند و می‌روند.

همیشه که دروغ است، خودم شب‌های زیادی دیده‌ام هیچ ماشینی نبود توی این خیابان یا توی خیلی از خیابان‌ها، حتی اگر این‌جا تهران باشد. تهران است. تهران نیست؟!‏Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "کابوس‌های فرامدرن":


forum-ynh.subsglbooks.online

©2008-2015 | DMCA | Contact us